Głównej zawartości


Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach„Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

W 2008 roku Komisja Europejska ustanowiła dzień 18 listopada europejskim dniem wiedzy o antybiotykach. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problem, jakim jest wzrost antybiotykooporności drobnoustrojów przy jednoczesnym braku nowych antybiotyków. Z raportu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika,że z powodu infekcji bakteriami opornymi na antybiotyki w UE co roku umiera 25 tys. Ludzi. Główną przyczyną powstawania, selekcji i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki jest powszechne nadużywanie tej grupy leków.


Wiedza, która może uratować życie„Wiedza, która może uratować życie”

W udarze mózgu najważniejszy jest czas – mówi dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, specjalista neurolog, kierownik zespołu, który przeprowadził badania wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat znajomości objawów i czynników ryzyka tej choroby. Ta analiza miała także na celu określenie potrzeb i form edukacyjnych, które tę wiedzę mogłyby poszerzyć. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Adama Jarubsa, marszałka województwa świętokrzyskiego. – Dane te będą stanowiły ważny element dla przygotowania kolejnych programów profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia – twierdzi marszałek Adam Jarubas.


Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego„Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”

Podczas uroczystej gali w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach uhonorowano laureatów Konkursu Regionalnego „Cyfrowe 20 l@t Świętokrzyskiego”. Przedsięwzięcie organizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, miało na celu wyróżnienie osób, projektów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw, które w najbardziej aktywny sposób zaangażowały się w rozwój cyfrowy regionu w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Miło nam poinformować, iż w kategorii "Informatyk" III miejsce otrzymał Robert Kurosz, specjalista ds. informatyki, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu.


Życzenia Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego„Życzenia Wojewody Świętokrzyskiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego”

Szanowni Państwo z okazji Dnia Ratownictwa  Medycznego  przypadającego  na  dzień  13  października, Lekarzom i Pielęgniarkom Systemu, Ratownikom Medycznym i Dyspozytorom Medycznym  pragnę złożyć najlepsze życzenia i wyrazy wdzięczności. Reprezentujecie Państwo zawody niezwykle odpowiedzialne i potrzebne.  Pełnienie  służby w ratownictwie medycznym to szlachetna misja, która wiąże się z odwagą i dbałością o najwyższe standardy wykonywania tego trudnego zawodu. Bowiem nikt nie jest w stanie zastąpić Waszej wiedzy i umiejętności w momentach zagrożenia ludzkiego życia.


Nowoczesne łózka na Oddziale Medycyny Paliatywnej„Kolejne nowe łóżka na Oddziale Medycyny Paliatywnej”

Już po raz trzeci Oddział Medycyny Paliatywnej otrzymał od miasta Sandomierza 4 nowoczesnych łóżek. Zakup ten mógł odbyć się dzięki pieniądzom pochodzącym z oszczędności, jakie udało się wypracować w pierwszej połowie 2018 roku dzięki grupowemu zakupowi gazu dla placówek administrowanych przez miasto. Z inicjatywą przeznaczenia zaoszczędzonych pieniędzy na wsparcie Oddziału Medycyny Paliatywnej wystąpił Burmistrz Sandomierza. Zgodę na to przedsięwzięcie wyraziła Rada Miasta.


Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim„Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim”

Dnia 27 września 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu odbyła się konferencja poświęcona chorobom nowotworowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach ze względu na wysoki wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe. Inicjatorzy wydarzenia podjęli walkę z tym zagrożeniem poprzez stworzenie mieszkankom województwa świętokrzyskiego szeregu udogodnień w dostępie do badań profilaktycznych (mammografii oraz cytologii).


Radni Powiatowi wsparli Szpital„Radni Powiatowi wsparli Szpital”

Pragniemy serdecznie podziękować Panom Januszowi Pońskiemu oraz Maciejowi Skorupie za podarowanie na rzecz Szpitala 10 sztuk aparatów do mierzenia ciśnienia Omron M2 Basic. Ciśnieniomierze podarowane przez Radnych Powiatowych pozwolą usprawnić pracę na oddziałach szpitalnych. Sprzęt został przekazany na ręce Panu Wicestaroście oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu.

Dziękujemy w imieniu Pacjentów, Pracowników, a także Dyrekcji za gest dobrej woli i wsparcie okazane przez obu Panów.