Głównej zawartości


Twoja krew - moje życie„Twoja krew - moje życie”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego wspiera kampanię "Czerwona nitka - Twoja krew, moje życie". Zachęcamy wszystkich chętnych do ratowania ludzkiego życia poprzez oddanie własnej krwi. Jeszczze nigdy ratowanie ludzkiego życia nie było tak proste. Nie ma na świecie drugiej, tak unikalnej i życiodajnej substancji jak krew. Trudno także szukać na świecie grupy, dla której bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi byłaby tak ważna, jak dla dawców krwi. Jest nas wielu, ale może być jeszcze więcej! Zabierz rodzinę, przyjaciół i wszystkich tych, którym chcesz powiedzieć, że oddawanie krwi jest ważne!

„Trasa Czerwonej Nitki” jest elementem ogólnopolskiej kampanii „Twoja krew, moje życie” realizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.