Głównej zawartości


W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc„Akcja Wojskowego Klubu HDK PCK 111” / Aktualizacja #1

W dniach 26 oraz 29 maj 2017r. w Oddziale Terenowym RCKiK Sandomierz odbyło się spotykanie z Krwiodawcami i Pacjentami Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego… tymi małymi i z tymi dużymi.... promując i zachęcając do oddania krwi podczas Ogólnopolskiej Akcji pt. W BOJU I POTRZEBIE KRWI NIE SZCZĘDZĄC z okazji Dnia Weterana.
Wystawiony punkt informacyjno-promocyjny promował idei honorowego krwiodawstwa przez Wojskowy Klub HDK PCK 111 działający przy Jednostce Wojskowej 3533 oraz naukę udzielania pierwszej pomocy dzięki uprzejmości pana Leopolda Wójcika z Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz. Najmłodsi Pacjenci chętnie ustawiali się do zdjęcia z  miłą Krwinką i smakowały słodkości.