Głównej zawartości


Świętokrzyskie Forum Psychiatrii Środowiskowej„Świętokrzyskie Forum Psychiatrii Środowiskowej”

Dnia 9.02.2018r. w hotelu "SARMATA" odbędzie się Świętokrzyskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Organizatorem spotkania jest Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, zaś prowadzącym Renata Mirowska-Masternak – przewodnicząca Oddziału Świętokrzyskiego Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP oraz Ordynator Oddziału Psychiatrycznego.
Program Świętokrzyskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej dostępny jest w rozwinięciu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program Spotkania

9.02.2018 godz. 1200 – 1700     Hotel „SARMATA” Sandomierz

12.00 – 12.15 Rejestracja uczestników
12.15 – 13.00 Reforma w psychiatrii CZP (dr n.med. Artur Kochański)
13.00 – 13.15 Pytania
13.15 – 13.45 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w woj. świętokrzyskim – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
13.45 – 14.00 Zatrudnienie chronione - projekt powstania ZAZ w Sandomierzu – przedstawiciel Urzędu Miasta w Sandomierzu
14.00 - 14.30 Dobre przykłady - ZAZ w Kielcach
14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 15.30 Droga do zdrowienia (dr Grzegorz Bosak - Oddział Dzienny Psychiatryczny w Sandomierzu)
15.30 – 16.30 Wystąpienia przedstawicieli Zespołów Leczenia Środowiskowego woj. świętokrzyskiego
16.30 – 17.00 Dyskusja
17.00 Lunch