Głównej zawartości

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zapewnia długoterminową opiekę czynną wg ustalonego planu leczenia :

wizyty domowe, porady indywidualne i rodzinne, pomoc psychologiczną, interwencje psychoterapeutyczne, czynności pielęgniarskie, budowanie sieci oparcia społecznego.