Głównej zawartości

Zadaniem PZK jest:

  1. udzielenie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;
  2. przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb;
  3. uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego , w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia,
  4. w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej;
  5. udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach tego wymagających.

PZK udziela świadczeń opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8 00  do 18 00.

Kontakt telefoniczny 663 636  303 

Informacji udziela mgr Danuta Grochowska