Głównej zawartości

 

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert

Pobierz - [ doc ].

 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

Pobierz - [ doc ].

Pobierz - [ pdf ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji zrealizowanego Projektu pn „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i zamontowanie Tablicy Pamiątkowej do powyższego projektu dofinansowanego w 85% ze środków UE.

Pobierz - [ docx ].

Pobierz - [ pdf ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

Pobierz - [ doc ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13 posiada do zbycia silniki używane po cenach jak niżej:

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 824882 - cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572346 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572470 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656939 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572356 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572341 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572340 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 904129 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572468 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572358 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656942 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656947 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 629261 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 528616 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJe 14b, moc 1,1 kW, obroty 1390/ min,

Nr fabryczny 02…. Reszta nieczytelny – cena 120 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14b, moc 1,1 kW, obroty 1390/ min,

Nr fabryczny 605235 – cena 120 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJKe 32a, moc 3,0 kW, obroty 2900/ min,

Nr fabryczny 655374 – cena 150 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJLe 42a, moc 5,5 kW, obroty 2890/ min,

Nr fabryczny 280319 – cena 300 zł

 

W/w ceny są cenami brutto.

Informacje szczegółowe na temat zbycia silników i dokonania zakupu można uzyskać u Pana Piotra Gwizdala Kierownika Sekcji Administracyjno – Gospodarczej w Szpitalu w Sandomierzu tel. 15.8330617 lub 668 035 662.

Istnieje możliwość wizji lokalnej poszczególnych silników elektrycznych po wcześniejszym ustaleniu terminu takiej wizji z Panem Mirosławem Dziubą Mistrzem Warsztatu Hydraulicznego tel. 15.8330658 lub 691 391 390.

„Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wynajmie lokal o powierzchni łącznej 50 m2, zlokalizowany w suterenach poradni specjalistycznych (po barze Cymes), na prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności medycznej.

Kontakt pod numer 668 035 662 lub 15 83 30 617”

 

Pobierz - [ doc ].

Załącznik nr 1 - [ doc ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].