Głównej zawartości

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

Pobierz - [ doc ].

Pobierz - [ pdf ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji zrealizowanego Projektu pn „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i zamontowanie Tablicy Pamiątkowej do powyższego projektu dofinansowanego w 85% ze środków UE.

Pobierz - [ docx ].

Pobierz - [ pdf ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu  ul. Schinzla 13 w ramach realizacji obowiązku promocji realizowanego Projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu” nr POIS.09.01.00-00-0101/16 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych na ogłoszenie do prasy o zasięgu regionalnym tj. powiat sandomierski oraz powiaty sąsiednie.

Pobierz - [ doc ].

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13 posiada do zbycia silniki używane po cenach jak niżej:

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 824882 - cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572346 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572470 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656939 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572356 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572341 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572340 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 904129 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572468 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 572358 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656942 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 656947 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 629261 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14a, moc 0,8 kW, obroty 1400/ min,

Nr fabryczny 528616 – cena 100 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJe 14b, moc 1,1 kW, obroty 1390/ min,

Nr fabryczny 02…. Reszta nieczytelny – cena 120 zł

 1. Silnik elektryczny typ SAe 14b, moc 1,1 kW, obroty 1390/ min,

Nr fabryczny 605235 – cena 120 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJKe 32a, moc 3,0 kW, obroty 2900/ min,

Nr fabryczny 655374 – cena 150 zł

 1. Silnik elektryczny typ SZJLe 42a, moc 5,5 kW, obroty 2890/ min,

Nr fabryczny 280319 – cena 300 zł

 

W/w ceny są cenami brutto.

Informacje szczegółowe na temat zbycia silników i dokonania zakupu można uzyskać u Pana Piotra Gwizdala Kierownika Sekcji Administracyjno – Gospodarczej w Szpitalu w Sandomierzu tel. 15.8330617 lub 668 035 662.

Istnieje możliwość wizji lokalnej poszczególnych silników elektrycznych po wcześniejszym ustaleniu terminu takiej wizji z Panem Mirosławem Dziubą Mistrzem Warsztatu Hydraulicznego tel. 15.8330658 lub 691 391 390.

„Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wynajmie lokal o powierzchni łącznej 50 m2, zlokalizowany w suterenach poradni specjalistycznych (po barze Cymes), na prowadzenie działalności gospodarczej lub działalności medycznej.

Kontakt pod numer 668 035 662 lub 15 83 30 617”

 

Pobierz - [ doc ].

Załącznik nr 1 - [ doc ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].

Nowa strona naszego szpitala zbudowana jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, starszych.

Atutem nowej strony jest czytelność, jakość czcionki, kontrast strony, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów zawartych w wytycznych WCAG.

W Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące ważny krok do uporządkowania rządowej infrastruktury informatycznej.

Rozporządzenie zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne czyli m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policję, straż, szpitale i wiele innych organizacji do dostosowania serwisów www do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) uznanego w większości krajów Europy.