Głównej zawartości

Pracownia serologii

NAZWA

cena

Grupa krwi (pojedyncze badanie)

45,00 zł

Grupa krwi - dwa pobrania

60,00 zł

Grupa krwi - dwa pobrania z wpisem do KREWKARTY

70,00 zł

Przeciwciała odpornościowe

35,00 zł

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

12,00 zł

Kwalifikacja do immunoglobuliny anty D

45,00 zł

Diagnostyka konfliktu matczyno-płodowego ukł. ABO

140,00 zł

Badanie przed przetoczeniem: screening przeciwciał, próba zgodności z jednym dawcą

70,00 zł

Badanie przed przetoczeniem bez badań przeciwciał odpornościowych

50,00 zł

Badanie przed przetoczeniem j.w. próba zgodności z kolejnym dawcą

22,00 zł

Ponowny wpis grupy krwi - KREWKARTA

15,00 zł

Grupa krwi noworodka

20,00 zł

Odpis grupy krwi

5,00 zł