Głównej zawartości

 

2017-06-29  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/17/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych 

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 20 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE:

Informacja z sesji otwarcia ofert.

 


 

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu.