Głównej zawartości

 

2017-07-25  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/18/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa produktów leczniczych

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ docx ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE:

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu.