Głównej zawartości

2017-09-28  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/20/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Dzierżawa analizatorów

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ doc ].
Załącznik nr 2 - [ doc ].
Załącznik nr 3 - [ doc ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].
Załącznik nr 7 - [ pdf ].
Załącznik nr 8 - [ pdf ].
Załącznik nr 9 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE:

Sprostowanie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.