Głównej zawartości

2017-10-05  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/21/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa mięsa i wędlin oraz artykułów ogólnospożywczych.

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE:

Informacja z sesji otwarcia ofert.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu.