Głównej zawartości

 

2017-10-11  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/22/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Świadczenie usług transportu sanitarnego
na rzecz Szpiala Specjalistycznego
Ducha Świętego w Sandomierzu

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ pdf ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].
Załącznik nr 7 - [ pdf ].
Załącznik nr 8 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

Załączniki w wersji edytowalnej

ZAWIADOMIENIE:

 

Informacja z sesji otwarcia ofert.

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.