Głównej zawartości

2018-01-24  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/2/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa protez stawu biodrowego

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

       ( ZIP ) - Załączniki do zapytania nr 2

Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 


Informacja:

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.