Głównej zawartości

2018-02-01  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/3/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno - immunologicznego wraz ze stacją wody

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ doc ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 Informacja:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.