Głównej zawartości

2018-04-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/7/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa wykładziny, materiałów budowlanych, elektrycznych
i hydraulicznych

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

sprostowanie.

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania