Głównej zawartości

2018-09-20  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/20/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/20/2018 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 15 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 16 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 17 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 18 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 19 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 20 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 21 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 22 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 23 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowani