Głównej zawartości

 

2018-07-1  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/17/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa sprzętu medycznego"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
 Załącznik nr 8 - [ pobierz ]

2018-06-28  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/16/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa artykułów spożywczych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

 

2018-06-21  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/13/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa środków czystości"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2018

Treść ogłoszenia [ pobierz ].