Głównej zawartości

2018-05-17  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/10/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dzierżawa analizatorów"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIJACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]
Załącznik nr 7 - [ pobierz ]
Załącznik nr 8 - [ pobierz ]
Załącznik nr 9 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Zmiana treści ogłoszenia [ pobierz ]

Zmiana terminu składania ofert [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

2018-05-10  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/9/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

"Dostawa odczynników laboratoryjnych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIJACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

2018-04-19  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/7/
2018

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa wykładziny, materiałów budowlanych, elektrycznych
i hydraulicznych

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

sprostowanie.

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2018

Treść ogłoszenia [ pobierz ].