Głównej zawartości

2019-02-07  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/6/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/6/2019 PN/6/2019 Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego wraz ze stacją wody"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

sprostowanie

2019-01-31  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/4/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/4/2019 Dostawa środków cieniujących"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2019

Treść ogłoszenia [ pobierz ].

2019-01-13  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/1/
2019

  Przedmiot zamówienia:
 

"PN/1/2019 Dostawa rękawic i wyrobów medycznych"

Treść ogłoszenia [ pobierz ]

SPECYFIKACJA Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja - [ pobierz ]
 Załącznik nr 1 - [ pobierz ]
Załącznik nr 2 - [ pobierz ]
Załącznik nr 3 - [ pobierz ]
Załącznik nr 4 - [ pobierz ]
Załącznik nr 5 - [ pobierz ]
Załącznik nr 6 - [ pobierz ]

INFORMACJA:

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu
Kopia odwołania
Informacja o przesunięciu terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedź na odwołanie
Nowy opis pakietu IV

ZAPYTANIA:

 Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 3 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 4 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 5 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 6 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 7 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 8 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 9 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 10 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 11 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 12 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
 Zapytanie nr 13 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
 Zapytanie nr 14 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

INFORMACJA:

Informacja z sesji otwarcia ofert