Głównej zawartości

2017-12-20  

Przetarg nieograniczony
Numer sprawy PN/28/
2017

  Przedmiot zamówienia:
 

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Pobierz treść ogłoszenia [ pdf ].

SPECYFIKACJA z załącznikami:

Pobierz - [ pdf ].

Załącznik nr 1 - [ xls ].
Załącznik nr 2 - [ pdf ].
Załącznik nr 3 - [ pdf ].
Załącznik nr 4 - [ pdf ].
Załącznik nr 5 - [ pdf ].
Załącznik nr 6 - [ pdf ].

 

ZAPYTANIA:

Zapytanie nr 1 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

Zapytanie nr 2 Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego

 

 

Informacja:

Informacja z sesji otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.