Szpital w Sandomierzu
NAZWA ZAMÓWIENIAZAMAWIAJĄCYNUMER BZP/TEDTERMIN SKŁADANIADATA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
Dostawa środków kontrastowych Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 2024/BZP 00290668/01 26 kwietnia 2024r., godz. 08:00 18 kwietnia 2024r., godz. 09:37 Szczegóły
Dostawa rękawic medycznych Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 2024/BZP 00290647/01 26 kwietnia 2024r., godz. 08:00 18 kwietnia 2024r., godz. 09:32 Szczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego Szpitala o Budynek Centrum Ambulatoryjno-Zabiegowego połączony z istniejącymi budynkami Szpitala Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego Dz.U. S: 67/2024 198028-2024 14 maja 2024r., godz. 08:00 03 kwietnia 2024r., godz. 09:34 Szczegóły
Dostawa implantów ortopedycznych i materiałów zespalających Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 169975-2024 29 kwietnia 2024r., godz. 08:00 21 marca 2024r., godz. 13:22 Szczegóły
Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego Szpitala – ETAP II Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 2024/BZP 00240072/01 12 kwietnia 2024r., godz. 08:00 12 marca 2024r., godz. 08:03 Szczegóły
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pracowni Diagnostycznych Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego Dz.U. S: 47/2024 136354-2024 05 kwietnia 2024r., godz. 08:00 05 marca 2024r., godz. 09:32 Szczegóły
Dostawa artykułów spożywczych Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego d89d8f64­-4136­-40a7­-ba60­-8704aed55b75 -­ 01 20 lutego 2024r., godz. 08:00 16 stycznia 2024r., godz. 10:55 Szczegóły