Spotkanie oplatkowe"Spotkanie opłatkowe 2022"

W świetlicy Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników i zaproszonych Gości. Były życzenia świąteczne, wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolędy. Towarzyszył temu świąteczny nastrój, uśmiechy i poczucie wspólnoty zakładowej. Dziękujemy za przybycie i życzenia ks. Biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi oraz władzom Powiatu Sandomierskiego – Panu Staroście Marcinowi Piwnikowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Tomaszowi Hukowi oraz członkom Zarządu Powiatu.