Spotkanie oplatkowe"Farmakoterapia bólu"

Dzień 1 grudnia 2022 na długo pozostanie w pamięci pracowników Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego, a to za sprawą znakomitego erudyty dr hab. Jarosława Woronia, specjalisty farmakologii, konsultanta z zakresu farmakoterapii oraz antybiotykoterapii , który przeprowadził dla personelu medycznego szkolenie ,,Farmakoterapia bólu”. Ten wybitny wykładowca jest kierownikiem Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz starszym asystentem lecznictwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz biegłym sądowym z zakresu farmakologii klinicznej. 

Oddany nauce, autor i współautor ponad 500 prac i doniesień zjazdowych, 45 książek i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Jest również członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii i Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej. Organizatorem szkolenia była firma Medicaladvisor.