Otwarcie pracowni mammografii"Otwarcie pracowni mammografii"

Pracownia mammografii została oficjalnie 8 marca, czyli w Dniu Kobiet, w obecności wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, władz powiatowych i miejskich oraz pracowników lecznicy. Wczesna wykrywalność ma kluczowe znaczenie. Im wcześniej zmiana jest wykryta, tym łatwiej poddaje się leczeniu – przypomniał wojewoda Koniusz.  Badania będą wykonywane od 15 marca. Aby można było z nich skorzystać, konieczne jest skierowanie z poradni ginekologicznej lub onkologicznej. Nowy mammograf wpłynie na poprawę dostępności do diagnostyki, co przełoży się na zwiększenie ilości wykonywanych badań o poprawnej jakości otrzymywanych obrazów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego wdrożenia specjalistycznego leczenia. Zarówno odpowiednia diagnostyka, jak również możliwość wdrożenia szybkiego leczenia niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia ilości zgonów pacjentek z nowotworem piersi.

Jak zaznaczył dr n. med. Marek Kos, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego, nową pracownię udało się utworzyć dzięki funduszom pozyskanym, za pośrednictwem wojewody, z rezerwy budżetu państwa. Z tego źródła pochodziła kwota 1,2 miliona złotych. 300 tysięcy złotych przekazali na zakup aparatu i adaptację pomieszczenia radni powiatu, zaś 72 tysiące złotych wygospodarowała lecznica. Małgorzata Kołeczek, specjalista radiolog, kierownik zakładu radiologii poinformowała, że nowy mammograf ma bardzo duże możliwości. Oprócz konwencjonalnych zdjęć w dwóch projekcjach, można wykonywać na nim również tomosyntezę, czyli badanie trójwymiarowe, warstwowe, a także mammografię spektralną. – Jest to nowość, która dopiero zaczyna pojawiać się w pracowniach mammograficznych. Polega ona na wykonaniu zdjęcia piersi z kontrastem. Możemy także robić biopsje oraz różnego rodzaju zdjęcia powiększone i celowane. Małgorzata Zielińska-Longwic, elektroradiolog dodała, że zainteresowanie możliwością wykonania badania jest wśród mieszkanek Sandomierza i okolic bardzo duże.