DSC08530"Międzynarodowy dzień niewinnych dzieci - ofiar agresji"

4 czerwca Narody Zjednoczone obchodzą Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Przemocy. Zgromadzenie Ogólne ONZ wstrząśnięte ogromną liczbą dzieci zabitych w czasie działań wojennych, postanowiło upamiętnić ten dzień. Zdarza się, że bezbronne dzieci stają się celem ataków ze strony dorosłych, ale agresja to nie tylko krzywda wyrządzana w czasie ataków zbrojnych. To również przemoc w domu w szkole oraz zdarza się również w instytucjach do których trafiają.

Przemoc wobec dzieci jest w naszym świecie doskonale znana. Surowość i okrucieństwo już od najwcześniejszych czasów uznawano za skuteczny środek wychowawczy i chroniący przed demoralizacją i wykolejeniem młodych ludzi. . Nie dla wszystkich dzieci dom jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele spośród nich jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają – przez własnych rodziców i opiekunów. Przemoc wobec dzieci jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na wsi i w miastach. Do przemocy dochodzi gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, a także często poważnych fizycznych uszkodzeń ciała. Przemoc może przechodzić z pokolenia na pokolenie. Wielu ekspertów uważa, że dzieci wyrastające w rodzinach, w których istniała przemoc domowa, w dorosłym życiu dopuszczają zachowania agresywne jako najlepszy sposób rozwiązywania problemów i konfliktów. Chłopcy, którzy byli świadkami bicia matki przez ojca, o wiele częściej biją później swoje żony. 15 lutego 2024r. weszła w życie tzw. „ustawa Kamilka”, czyli nowelizacja szeregu ustaw mających na celu zwiększenie ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy.
Nowelizacja swoją potoczną nazwę wzięła od ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez ojczyma.

 

Instytucje, do których należy się zwrócić w przypadku podejrzenia, że dziecko jest poddawane przemocy:
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Służba zdrowia,
Prokuratura, Policja,
Sąd Rodzinny i Nieletnich

Możesz zadzwonić na numer telefonów:
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „Niebieska Linia” IPZ tel: 0-801-120-002
Policyjnego Telefonu Zaufania tel: 0-800-120-226