Budowa lądowiska - ostatni etap prac„Budowa lądowiska - ostatni etap prac”

Budowa całodobowego lądowiska dla naszego szpitala jest już niemalże ukończona. Została wykonana kanalizacja, płyta lądowiska wraz z drogami dojazdowymi, a także zostało zamontowane oświetlenie led-owe całego obiektu wraz ze sterownią. Aktualnie prace skupiają się na montażu bram wjazdowych, modernizacji pasów zieleni, a także innych pracach wykończeniowych. Inwestycja jest wykonywany w ramach projektu unijnego "Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu”.

Współfinansowany jest on z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych IX Osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowane całodobowe lądowisko dla helikopterów oraz zostanie poczyniony zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wykaz znajduje się poniżej.

Wartość projektu szacowana na 4 165 833,54zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 063 441,84zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych. Wartość wydatków kwalifikowanych to 3 604 049,23zł.