Obóz naukowy oraz konferencja na Zamku Królewskim w Sandomierzu„Obóz naukowy oraz konferencja na Zamku Królewskim w Sandomierzu”

Od 3 lipca bieżącego roku trwa kolejny obóz naukowy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci aktywnie uczestniczą w pracy Oddziału poznając specyfikę placówki medycznej nieklinicznej. W trakcie trwania obozu odbyła się konferencja naukowa w ramach cyklicznych spotkań medycznych na Zamku. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób. Tematyka obejmowała antybiotykoterapię, zaburzenia endokrynologiczne wieku dziecięcego oraz immunomodulację farmakologiczną i pokarmową.

Uczestnictwo w obozie jest swoistą nagrodą dla wyróżniających się studentów, działających w kołach naukowych, wykazujących się aktywnością i dobrymi wynikami w nauce. Podczas praktyk młodzi ludzie mają okazję sprawdzenia wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce, uczestniczenia w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.