Drukuj

 


Obóz naukowy oraz konferencja na Zamku Królewskim w Sandomierzu„Obóz naukowy oraz konferencja na Zamku Królewskim w Sandomierzu”

Od 3 lipca bieżącego roku trwa kolejny obóz naukowy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Studenci aktywnie uczestniczą w pracy Oddziału poznając specyfikę placówki medycznej nieklinicznej. W trakcie trwania obozu odbyła się konferencja naukowa w ramach cyklicznych spotkań medycznych na Zamku. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób. Tematyka obejmowała antybiotykoterapię, zaburzenia endokrynologiczne wieku dziecięcego oraz immunomodulację farmakologiczną i pokarmową.

Uczestnictwo w obozie jest swoistą nagrodą dla wyróżniających się studentów, działających w kołach naukowych, wykazujących się aktywnością i dobrymi wynikami w nauce. Podczas praktyk młodzi ludzie mają okazję sprawdzenia wiedzy zdobytej na uczelni w praktyce, uczestniczenia w całym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg