Drukuj

Szpital w Sandomierzu - III stopień referencyjności„Szpital w Sandomierzu będzie szpitalem III stopnia”

Szpital w Sandomierzu będzie jednym z ważniejszych szpitali w województwie świętokrzyskim. Według mapy sieci szpitali nasza placówka będzie posiadać III-ci najwyższy stopień. Sieć to szansa na rozwój i bezpieczeństwo placówki w Sandomierzu, jest to również wyzwanie stawiane przed pracownikami i dyrekcją.

Szpital w Sandomierzu już od kilku lat, spełnia większość wymagań, które wprowadza tzw. sieć szpitali. Proces dostosowawczy odbywa się cały czas i ciągle poprawiamy naszą jakość.
Jesteśmy dla pacjentów, jesteśmy po to aby pomagać - szanowni Państwo nie zawiedziemy Was.

Szpitale w sieci od 1 października zapewnią Państwu kompleksową i skoordynowaną opiekę - badania diagnostyczne, leczenie na oddziale szpitalnym, wizyty u specjalistów w przyszpitalnych poradniach i rehabilitację. W szpitalu, który jest sieci będzie także można skorzystać z pomocy w przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 


Sieć szpitali to:

Świadczenia, które obejmie sieć szpitali (PSZ):

Poziomy zabezpieczenia świadczeń

W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.

Szpital I stopnia:
Szpital II stopnia:
Szpital III stopnia: