Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Kielceckiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego„Zebranie Naukowo-Szkoleniowe Oddziału Kielceckiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego”

W dniu 02.09.2017r. o godzinie 14.00 w hotelu Sarmata ul. Zawichojska 2 w Sandomierzu odbyło się zebranie mające charakter naukowo-szkoleniowy.
Głównym organizatorem był Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Ordynator Oddziału Reumatologicznego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu lek. med. Barbara Chara.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematyki leczenia schorzeń typu reumatologicznego wraz z przybliżeniem konkretnych przypadków. Otwarta dyskusja umożliwiła wymianę wśród uczestników posiadanej wiedzy, która w przyszłości zaowocuje wyższym standardem leczenia naszych pacjentów.

 

Program spotkania:

13:00 - 14:00 - Lunch

14:00 - 14:10 - Powitanie uczestników /lek. med. Barbara Chara/

14:10 - 15:00 - Leczenie osteoporozy pomenopauzalnej. Kiedy Prolia a kiedy BF? /prof. Maria Marcinowska-Suchowierska/

15:00 - 15:10 - Opis przypadku /lek. med. Beata Jedlińska/

15:10 - 16:00 - Metotreksat – znany i sprawdzony lek… Wciąż poznajemy nowe mechanizmy działania. Choroba śródmiąższowa płuc – działanie uboczne metotreksatu czy obraz choroby /prof. Witold Tłustochowicz/

16:00 - 16:10 - Opis przypadku /lek med.Katarzyna Żelazowska/

16:10 - 17:00 - Postępowanie z chorymi z dodatnim wynikiem Quantiferonu lub dodatnią próbą tuberkulinową, kwalifikowanym do leczenia biologicznego /prof. Maria Korzeniewska - Koseła/