Nowoczesne łózka na Oddziale Medycyny Paliatywnej„Kampania Korupcja Szkodzi Zdrowiu”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu wspiera kampanię Ministerstwa Zdrowia realizowaną w ramach "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019".
Program pod hasłem "Korupcja Szkodzi Zdrowiu" ma na celu ograniczenie poziomu korupcji przez wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej oraz zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Program jest realizowany na czterech poziomach:

  1. koordynatorów (osoby w ministerstwach i urzędach centralnych, które są zaangażowane w jego realizację),
  2. grup roboczych (powoływane do realizacji zadań, które przewiduje Program),
  3. Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu (Zespołu),
  4. Rady Ministrów.

Zespół odpowiada za wdrożenie Programu, a jego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach Programu realizowanych jest 19 zadań.

16 zadań dotyczy działań zapobiegawczych i edukacyjnych:

  • legislacyjnych,
  • zarządczych, w tym organizacyjnych oraz
  • edukacyjnych,

3 zadania odnoszą się do wzmocnienia zwalczania korupcji.

Dodatkowo Program zakłada podjęcie ponad 60 działań przez administrację rządową.

Polecane linki:

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/rzadowy-program-przeciwdzialania-korupcji-na-lata-2014-2019/