Świętokrzyskie Placówki Medyczne Bliżej Informatyzacji„Świętokrzyskie Placówki Medyczne Bliżej Informatyzacji”

W dniu 21.09.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zostało zawarte porozumienie związane z realizacją projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. W podpisaniu dokumentów wzięła udział Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu był reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego Pana Janusza Sikorskiego. Celem projektu jest umożliwienie wprowadzenia w placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).


W projekcie biorą udział wojewódzkie i powiatowe Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym prowadzone i zarządzane jako prywatne podmioty lecznicze. Koordynatorem działań związanych z przygotowaniem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1. Rozwój e-społeczeństwa. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 57 mln zł. Projekt powstał w odpowiedzi na regulacje dotyczące „e-zdrowia”, w tym Krajowych Ram Strategicznych.

źródło: http://www.sejmik.kielce.pl/item/56587-swietokrzyskie-placowki-medyczne-blizej-informatyzacji