Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim„Konferencja onkologiczna w Zamku Królewskim”

Dnia 27 września 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu odbyła się konferencja poświęcona chorobom nowotworowym. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach ze względu na wysoki wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe. Inicjatorzy wydarzenia podjęli walkę z tym zagrożeniem poprzez stworzenie mieszkankom województwa świętokrzyskiego szeregu udogodnień w dostępie do badań profilaktycznych (mammografii oraz cytologii).

W ich skład wchodzą m.in.: bezpłatny transport na badania (grupa minimum 5 osób), opieka dla dzieci lub osób starszych i niepełnosprawnych na czas badania kobiety oraz różnego rodzaju konkursy z upominkami. Podczas konferencji prelegenci wygłosili wykłady dotyczące m.in.: efektywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności w obszarze profilaktyki onkologicznej, organizacji dla mieszkańców gmin bezpłatnych badań czy też jak dbać o siebie i swoich najbliższych w kontekście profilaktyki raka piersi i szyjki macicy.

zródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-sandomierskim-zamku-rozmawiano-podczas-konferencji-o-chorobach-nowotworowych/ar/13528636
            http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/relacje-zaproszenia/2018/wrzesien/konferencja-dotyczaca-chorob-nowotworowych