Wiedza, która może uratować życie„Wiedza, która może uratować życie”

W udarze mózgu najważniejszy jest czas – mówi dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, specjalista neurolog, kierownik zespołu, który przeprowadził badania wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat znajomości objawów i czynników ryzyka tej choroby. Ta analiza miała także na celu określenie potrzeb i form edukacyjnych, które tę wiedzę mogłyby poszerzyć. Wyniki tych badań zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Adama Jarubsa, marszałka województwa świętokrzyskiego. – Dane te będą stanowiły ważny element dla przygotowania kolejnych programów profilaktycznych dotyczących ochrony zdrowia – twierdzi marszałek Adam Jarubas.

Projekt „Analiza znajomości objawów, czynników ryzyka oraz zasad leczenia udaru mózgu wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz określenie potrzeb i form edukacyjnych w tym zakresie” polegał na przeprowadzeniu ankiet. Badani odpowiadali na wiele pytań dotyczących przyczyn udaru mózgu, czynników ryzyka oraz jak postępować w przypadku wystąpienia objawów tej choroby. Były też pytania dotyczące zawałów serca, aby można było porównać wiedzę na temat tych dwóch schorzeń.
– Na podstawie ankiet wiemy, że wiedza na temat zawałów jest znacznie większa. Połowa ankietowanych prawidłowo wskazała jedną z przyczyn udaru mózgu, ale tylko 20 procent potrafiło wymienić kilka, znacznie więcej ankietowani wiedzieli na temat czynników ryzyka – informuje dr Piotr Sobolewski.

– Te badania będą stanowiły ważny element dla przygotowania kolejnych programów profilaktycznych. Ten dział – ochrona zdrowia – jest dość znaczący jeśli chodzi o aplikowanie unijnych środków nie tylko na projekty edukacyjne, ale także inwestycje w placówkach medycznych powiatowych i wojewódzkich. To także współpraca samorządu z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, żeby te osiągnięcia i nowoczesne technologie mogły służyć edukacji przyszłych pokoleń lekarzy – mówi Adam Jarubas.

Dr Sobolewski twierdzi, że mamy dobrze zorganizowany system lecznica udarowego, bo 96 procent chorych jest leczonych w oddziałach udarowych i ten wskaźnik jest wyższy niż średnia w kraju. Problemem natomiast jest nierówne rozmieszczenie tych oddziałów na terenie województwa i niestety wyższy niż w kraju wskaźnik umieralności.
– W udarze mózgu czas jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rokowania. Jeśli ktoś zachorował, natychmiast trzeba wezwać karetkę i zawieść go do szpitala. Tu chory powinien trafić na badanie przy użyciu tomografu komputerowego i od razu, w zależności od rodzaju udaru, powinien mieć podany lek – informuje dr Sobolewski.

Żeby właściwe zareagować trzeba umieć rozpoznać objawy choroby – w przypadku udaru mózgu są to: zaburzenia mowy, widzenia i równowagi, asymetria twarzy i niedowład.
Samorząd województwa świętokrzyskiego będzie wspierał kampanię informacyjną, która ma promować wiedzę na temat tej choroby. Na razie powstały plakaty, które kierowane są głównie do najmłodszych.
– Uważamy, że dzieci najszybciej te informacje zapamiętają i będą przekazywać je dalej – mówi dr Sobolewski.

W konferencji udział wzięli także: Anna Nocuń, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Andrzej Swajda, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

źródło: https://www.swietokrzyskie.pro/wiedza-ktora-moze-uratowac-zycie/