Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej„Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej”

W dniach 29-30 listopada w 2018 roku w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu odbył się kurs „Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej”. Szkolenie obejmowało kurs dokształcający, uwzględniający aktualnie obowiązujące regulacje prawne. Warsztaty skierowane były do pielęgniarek, położnych i lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu, połogu i nad noworodkiem.

W wykładach i warsztatach szkoleniowych wzięło udział 50 pracowników służby zdrowia ze szpitali w Sandomierzu, Tarnobrzegu, Nowej Dęby i Rzeszowa. Szkolenie przeprowadzone było przez pracowników Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. Fundatorem szkolenie była Fundacja Nutricia zajmująca się działalnością w zakresie edukacji na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

- przygotowanie kobiety w  ciąży do karmienia piersią

- przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie

- zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie

- wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.