Drukuj

Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk„Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk”

Dnia 6 maja 2019 roku w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego już po raz czwarty obchodzono Światowy Dzień Promocji Higieny Rąk, którego inicjatorem i organizatorem był Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych  przy wsparciu firmy Ecolab. Akcja skierowana była do pacjentów i ich rodzin , a także personelu szpitala. Udział w akcji wzięły również dzieci z przedszkola "Różowy Słoń".

Higienę rąk powszechnie uznaje się za najważniejszy czynnik wpływający na zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych. Właśnie na rękach drobnoustroje bardzo łatwo gromadzą się i poprzez ręce przenoszone są w środowisku szpitalnym. Każdy pracownik ochrony zdrowia, opiekun lub osoba, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią opiekę nad pacjentem i podopiecznym jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących standardów higieny rąk w celu wyeliminowania i zminimalizowania ryzyka zakażenia.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg