Program Damy Radę„Program Damy Radę"

Dnia 06.09.2019 podpisany został list intencyjny pomiędzy SSDŚ reprezentowanym przez Dyrektora Szpitala dr n. med. Marka Kosa w Sandomierzu, a Fundacją TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat ” z siedzibą w Toruniu, która to rozpostarła skrzydła nad programem Damy Radę. Jest to program ogólnopolski rekomendowany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, a tworzony we współpracy z interdyscyplinarną grupą profesjonalistów. W ramach programu realizowany jest projekt edukacyjny ,,Wyjdę ze szpitala i co dalej’’, który ma za zadanie pomóc opiekunom rodzinnym oraz wesprzeć personel medyczny w codziennej pracy. Dużym wsparciem dla naszych pielęgniarek oddziałowych okazały się warsztaty szkoleniowe przeprowadzone w dniu 13.09.2019 na  terenie naszego zakładu  przez ambasadorkę Fundacji ,,Razem Zmieniamy Świat”, które wyjaśniły zasady realizacji projektu.

W ramach projektu nasi pacjenci otrzymują bezpłatnie materiały edukacyjne w postaci poradników ,,Jak opiekować się osobą przewlekle chorą” oraz niezbędniki opieki. Poradnik jest przewodnikiem po skomplikowanym świecie w którym znalazł się opiekun osoby przewlekle chorej. Na stu stronach tego kompendium wiedzy można znaleźć nie tylko wszystkie niezbędne informacje dotyczące opieki i pielęgnacji nad osobą przewlekle chorą w warunkach domowych, ale również wskazówki dotyczące innych instytucji w których można szukać pomocy. Opieką objęci zostali pacjenci niesamodzielni w tym unieruchomieni, trwale leżący, po udarach, zawałach serca, ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu, po zabiegach ginekologicznych, chorujących na stwardnienie rozsiane, cierpiący na chorobę Alzheimera i inne rodzaje demencji. Jesteśmy dumni z tego, że szpital nasz jako pierwszy w województwie świętokrzyskim wyszedł naprzeciw potrzebom naszych pacjentów i ich opiekunom. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest dla rodzin poczucie ,że nie zostają pozostawione same sobie. Jesteśmy przekonani, że prowadząc edukację zdrowotną dla rodzin naszych pacjentów rozciągamy profesjonalną opiekę, którą sprawowaliśmy w naszym szpitalu na warunki domowe. Jako szpital posiadający certyfikat akredytacyjny stawiamy bezpieczeństwo pacjenta, jakość leczenia  i opieki oraz edukację zdrowotną na najwyższym poziomie.