Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk"

W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego kierowanym przez Dyrektora placówki dr n. med. Marka Kosa prowadzony jest Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk - HHCEP. W dniu 05.12.2019 personel szpitala reprezentowany przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, pielęgniarki oddziałowe/ łącznikowe epidemiologiczne oraz pozostały zainteresowany personel uczestniczył w kolejnym szkoleniu dla obserwatorów higieny rąk. Program opracowany został przez firmę ECOLAB, by wspierać szpitale w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz ograniczaniu zakażeń w środowisku szpitalnym.

Firma ECOLAB dysponuje własnymi trenerami szkolenia, wyposaża je także w materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne opracowane przez WHO. Jest również naszym sponsorem corocznej akcji w dniu 5 maja związanej z obchodami Światowego Dnia Promocji Higieny Rąk. Program opiera się na przejściu 5 kroków począwszy od oceny, poprzez plan wdrożenia działań, dostarczenie/uzupełnienie materiałów edukacyjnych, szkolenia oraz podsumowanie z uwzględnieniem tablic kluczowych wskaźników efektywności. Higiena rąk  nie jest kwestią wyboru, lecz stanowi jedno z podstawowych praw pacjenta. Czyste ręce pozwalają zapobiegać  zakażeniom i związanym z nimi cierpieniem, mogą ratować życie. Promowanie Wytycznych WHO, w tym metody „5 momentów higieny rąk” przyczynia się do zwiększenia świadomości i zrozumienia tego, jak ważne jest właściwe postępowanie z rękami.