Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Koronawirus - Komunikat"

W związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego i koniecznością zapewnienia miejsc do leczenia pacjentów zakażonych wirusem, w celu podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielenie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom, w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, organ nakłada w drodze decyzji administracyjnej obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. By ograniczyć możliwość zakażenia należy stosować się do porad zamieszczonych w rozwinięciu.