Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk„Całkowity zakaz odwiedzin"

Od dnia 21.09.2021r. w związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymuje się do odwołania odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.
Zobowiązuje się personel oddziałów do przestrzegania i egzekwowania komunikatu.