Komunikat„Komunikat”

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu informuje o wznowieniu od 11 maja 2020 roku (poniedziałek) pracy jednostek ambulatoryjnych:
1. zabiegów ambulatoryjnej fizykoterapii,
2. dziennego oddziału rehabilitacyjnego,
3. pracowni endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia),
4. pracowni tomografii komputerowej,
5. pracowni rezonansu magnetycznego.
Pacjenci będą umawiani telefonicznie celem wykonania odpowiedniego zabiegu/badania na określoną datę i godzinę celem wykluczenia zbędnych kontaktów. Zalecamy przybycie w środkach ochrony osobistej (maska, rękawiczki).
O uruchamianiu kolejnych jednostek będziemy powiadamiali odrębnym komunikatem.
Dyrekcja SSDŚ w Sandomierzu