Mobilny Punkt Pobrań„Mobilny Punkt Pobrań (MPP)”

Na terenie Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu działa Mobilny Punkt Pobrań zlokalizowany w budynku za Poradnią Pulmonologiczną. W punkcie wymazowym można wykonać badania genetyczne RT-PCR oraz antygenowe, zarówno prywatnie jak i na zlecenie lekarskie. Wymazom mogą poddawać się osoby chore, przebywające na kwarantannie, wyjeżdżające za granicę, kuracjusze. Na badanie należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz nr PESEL, w przypadku cudzoziemców paszport.
Przed przyjazdem do MPP obowiązuje telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu 798 913 797.

 

Rejestracja na wymazy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Wymazy pobierane są w dni powszednie i święta w godzinach od 8.00 do 10:00, w czwartki od godziny 13:00 do 15:00.