Brak krwi - uratuj ludzkie życieBrak krwi - uratuj ludzkie życie

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przekazał List Intencyjny w związku z niskimi stanami magazynowymi banku krwi. Apelujemy o dobrowolne oddawanie krwi w celu ratowania życia. 
"W związku z niskimi stanami magazynowymi banku krwi Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, uprzejmie proszę o zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na promocję honorowego krwiodastwa. Z uwagi na wyczerpujący się zakres możliwych działań służących zwiększeniu aktywności krwiodawców, z których korzystamy proszę o maksymalne wykorzystanie form i środków przekazu informacji, którymi Państwo dysponują."