Podpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRONOświadczenie Szpitala"

W związku z pojawieniem się na portalach internetowych artykułu, w którym zawarte są konkretne i bardzo poważne zarzuty pod adresem personelu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu dotyczące rzekomych zaniedbań personelu, w tym w szczególności pielęgniarek w postępowaniu z pacjentem, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie.
Po pojawieniu się artykułu w internecie, Dyrekcja Szpitala natychmiast powołała Komisję do zbadania wskazanej sprawy. Przeprowadzone przez Komisję szczegółowe, wewnętrzne postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło stawianych personelowi zarzutów, co więcej w toku prowadzonego przez komisję postępowania pacjent, którego przypadek opisywany był w artykule stanowczo zaprzeczył, że podawane w artykule fakty miały miejsce i złożył stosowne oświadczenie na piśmie. Szpital dysponuje również oświadczeniem pełnomocników pacjenta, w którym zdecydowanie odrzucają oni jakiekolwiek zarzuty pod adresem placówki, a także jej personelu. Z informacji uzyskanych od pacjenta wynika, że autor artykułu nie widział się z pacjentem od kilku miesięcy. Podawane w artykule fakty są więc nieprawdziwe, a zarzuty nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Część portali usunęło już wskazany artykuł, znając stanowisko Komisji.
Obowiązująca nas tajemnica zawodowa oraz respektowanie woli pacjenta nie zezwalają na podanie bardziej szczegółowych informacji, jednak w przypadku pojawienia się dalszych bezpodstawnych oskarżeń wobec Szpitala oraz personelu medycznego, zostaną podjęte stosowne kroki prawne w celu ochrony dobrego imienia Szpitala oraz zatrudnionego w nim personelu.

Dyrekcja SSDŚ