Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji„Izba Przyjęć Planowych w nowej lokalizacji"

Informujemy, że z dniem 16 listopada 2020 roku zostanie uruchomiona Izba Przyjęć Planowych Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Lokalizacja nowej Izby Przyjęć Planowych to budynek Pawilonu Specjalistycznego – wejście przy budynku Stacji Dializ (w tyle kompleksu szpitalnego). Prosimy o terminowe zgłaszanie się chorych celem przyjęcia do Szpitala. Każdy planowo przyjmowany chory będzie miał wykonany test antygenowy na SARS-CoV-2. Przyjęcia planowe do Oddziału Położniczego-Ginekologicznego odbywają się na dotychczasowych zasadach w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (obok SOR w głównym budynku szpitala). Przyjęcia planowe do Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej oraz Oddziału Nefrologicznego Dziecięcego odbywają się w Izbie Przyjęć Pediatrycznej, zaś do Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Oddziałów; Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej odbywają się w SOR.

Dyrekcja SSDŚ

Harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały szpitalne znajduje się w rozwinięciu.

 

GABINET nr 1

Nazwa oddziału

Godziny rejestracji

Urologiczny

700  - 745

Neurochirurgiczny

745 - 830

Otolaryngologiczny

830 - 900

Chirurgiczny

900 - 930

Reumatologiczny

930  -  1000

Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

1000  -  1045

Kardiologiczny

1045 - 1130

Neurologiczny

1130  - 1230

Nefrologiczny

1230 -  1300

Chorób Wewnętrznych

1300 -  1400

Harmonogram obowiązuje od 1 lutego 2021 roku.