Innowacyjny zabieg w sandomierskim Szpitalu„Innowacyjny zabieg w sandomierskim Szpitalu”

W dniu 14.06.2021 w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej naszego Szpitala  wykonano po raz pierwszy zabieg angioplastyki wieńcowej z zastosowaniem wspomagania pompą centryfugalną Impella CP. Z uwagi na ciężkie upośledzenie funkcji skurczowej mięśnia sercowego z ciężkim pocovidowym uszkodzeniem miąższu płuc pacjent został zdyskwalifikowany z leczenia operacyjnego tradycyjnym pomostowaniem tętnic wieńcowych (CABG). Jedyną szansą na bezpieczną i skuteczną rewaskularyzację naczyń wieńcowych była rotablacja pnia lewej t. wieńcowej w zabezpieczeniu systemem Impella CP. 

ImpellaCP to rodzaj pompy wprowadzany drogą naczyniową do jamy lewej komory, pozwalająca na czasowe zastąpienie czynności mięśnia sercowego. Zespół naszej pracowni przy wsparciu chirurga naczyniowego dr Kapelusznego przeprowadził bezpiecznie i skutecznie wspomniany zabieg, zaś dalsza intensywna terapia na Oddziale Kardiologii pozwoliła ostatecznie na wypisanie pacjenta w stanie dobrym do domu.  Tym sposobem nasz Szpital stał się pierwszym ośrodkiem na terenie naszego województwa wyposażonym w to nowoczesne urządzenie, które w przyszłości wykorzystywać będziemy w angioplastykach wieńcowych wysokiego ryzyka i u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia w przebiegu rozległego zawału serca.

Dr n. med. Piotr Wańczura
Kierownik Pracowni