43 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża„Certyfikat ISO 9001:2015”

W dniach 06-08.09.2021 SSDŚ w Sandomierzu po raz kolejny poddany został kontroli przeprowadzonej przez zespół auditowy DEKRA Certyfikation Sp.z o.o. Celem auditu recertyfikacyjnego  była ocena zgodności systemu zarządzania z kryteriami auditu w zakresie certyfikacji, ocena ciągłego doskonalenia uwzględniającego m.in. kontekst organizacji , ryzyka  i zainteresowane strony ,wymagania prawne i inne zobowiązania. Ponadto auditorzy ocenili skuteczność Systemu Zarządzania w odniesieniu do możliwości osiągnięcia wyspecyfikowanych przez organizację celów oraz obszary do doskonalenia. Miło nam poinformować, że SSDŚ wdrożył system zarządzania jakością zgodnie z normą i skutecznie go realizuje.

Potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez naszą organizację certyfikatu ISO 9001:2015 zarejestrowanego  pod numerem 91006933/5, ważnego do 2024 roku. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie stacjonarnych usług medycznych oraz usług ambulatoryjnych w ramach diagnostyki ,leczenia, pielęgnacji , rehabilitacji, profilaktyki prozdrowotnej oraz pomocy doraźnej.

certiso2021.jpg