Wykonano pierwsze zabiegi ablacji podłoża arytmii „Wykonano pierwsze zabiegi ablacji podłoża arytmii”

W dniu 27.11.2021 w nowo utworzonej w strukturze szpitala Pracowni Elektrofizjologii wykonano po raz pierwszy w naszym ośrodku zabiegi ablacji podłoża arytmii. Doświadczony zespół pod kierownictwem dr n.med. Krzysztofa Myrdy wykonał 3 pierwsze zabiegi u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków i ekstrasystoliczną arytmią komorową. Tym sposobem pacjenci z zaburzeniami rytmu, kwalifikowani do zabiegów elektrofizjologicznych, nie muszą szukać już pomocy poza granicami naszego powiatu, lecz mogą być nowocześnie i bezpiecznie leczeni na miejscu w naszym szpitalu.