Szpital będzie miał mammograf"Monitor Biznesu Rzeczpospolitej o Szpitalu w Sandomierzu"

Sandomierski szpital został oddany do użytku w 1982 roku. Przechodził kilka faz restrukturyzacyjnych, a w 2012 roku przyjął nazwę Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego. W bieżącym roku świętuje jubileusz 40-lecia działalności w obecnej lokalizacji tak o naszym szpitalu pisze Monitor Biznesu Rzeczpospolitej. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego jest jedyną placówką w powiecie sandomierskim świadczącą usługi medyczne z 21 oddziałami szpitalnymi, szpitalnym oddziałam ratunkowym, oddziałami dziennymi oraz oddziałami o charakterze opieki długoterminowej, tj. oddziałem medycyny paliatywnej, oddziałem psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i rehabilitacji neurologicznej. 

Rocznie hospitalizowanych jest tutaj 20 tys. chorych, a udzielanych jest ok. 100 tys. porad lekarskich. 52% pacjentów to mieszkańcy powiatu sandomierskiego, pozostali są z powiatów ościennych. Nad pacjentami czuwamy kompleksowo. Wykonujemy m.in. zabiegi kardiologii inwazyjnej, endoprotezoplastykę bioder i kolan, jak również pełny wachlarz zabiegów urologicznych. Najwięcej pacjentów spoza powiatu sandomierskiego – aż 89% – korzysta z pomocy lekarzy oddziału neurochirurgicznego. Leczymy udary mózgu z użyciem trombolizy. Wykonujemy skomplikowane zabiegi neurochirurgiczne z wykorzystaniem implantów oraz zabiegi wewnątrzczaszkowe z usunięciem guza mózgu i embolizację tętniaków. Prowadzimy także domową opiekę nad pacjentami w zakresie tlenoterapii oraz dializoterapii otrzewnej – wylicza dr n. med. Marek Kos, dyrektor szpitala.

Szpital ma się czym pochwalić. W ciągu ostatniego roku pozyskał środki finansowe na realizację szeregu inwestycji i zakup specjalistycznego sprzętu.

Obok leczenia szpital rozwija także badania kliniczne i wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w Klinice Neurologii kształci przyszłych lekarzy. Program Strategiczny na lata 2021 – 2025 zakłada udział jednostki w programach pilotażowych, m.in. KOS-zawał, którego założeniem jest kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego. W dalszej perspektywie sandomierski szpital planuje rozszerzyć zakres usług o program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC), polegający na kompleksowej, pełnoprofilowej opiece medycznej w okresie ciąży, porodu i sześciu tygodni po porodzie.
Ponadto od czterech lat Sandomierski Szpital Ducha Świętego jest ośrodkiem biorącym udział w programie pilotażowym reformy lecznictwa psychiatrycznego i prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatów sandomierskiego i opatowskiego.

Link do artykułu: https://monitorrynkowy.pl/szpital-na-miare-xxi-wieku/