Dr Piotr Sobolewski nowym dziekanem fili UJK w Sandomierzu„Dr hab. Piotr Sobolewski nowym dziekanem fili UJK w Sandomierzu"

Miło nam poinformować, iż ordynator Oddziału Neurologii Dr hab. Piotr Sobolewski w został powołany na stanowisko dziekana sandomierskiej Fili Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku z tym planowane jest uruchomienie w Królewskim Mieście wydziału pielęgniarstwa, by w ten sposób móc dostarczać wykfalifikowaną kadrę na potrzeby naszej placówki.  Ponadto Oddział Neurologii  będzie starał się zyskać miano oddziału klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Kielcach. Powołanie nowego dziekana sandomierskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, to pokłosie objęcia funkcji rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przez prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka, dotychczasowego prorektora do spraw medycznych. Wybór nowego rektora i dziekana sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, to także nowe otwarcie sandomierskiej uczelni na kierunki medyczne


Podpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRON„Niskodawkowa Tomografia Komputerowa może uratować Ci życie"

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach podpisano umowę na realizację programu profilaktycznego "Niskodawkowa Tomografia Komputerowa może uratować Ci życie". Jednym z dwóch ośrodków realizujących program jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu. W podpisaniu umowy i konferencji prasowej pod siedzibą ŚCO uczestniczyli m. in. prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź - Dyrektor ŚCO, dr n.med. Marek Kos - Dyrektor Szpitala w Sandomierzu, a także Marcin Piwnik - Starosta Sandomierski. Program profilaktyczny "Niskodawkowa Tomografia Komputerowa może uratować Ci życie" ma na celu profilaktykę raka płuc i będzie realizowowany w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Z przesiewowych badań w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca będą mogli skorzystać mieszkańcy trzech województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Program jest skierowany do osób, które przez wiele lat paliły lub nadal palą papierosy. Przebadać będą mogły się również osoby, które z racji wykonywanego zawodu są w grupie ryzyka. Górna granica wieku osób, które zostaną zakwalifikowane do badań to 74 lata. Badanie niskodawkowej tomografii komputerowej jest bezbolesne i trwa około 5 minut. W sumie z tych badań profilaktycznych może skorzystać około 2500 osób. W sandomierskim szpitalu z programu przebadanych zostanie kilkaset osób.
Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej https://www.profilaktykarakapluca.pl/. Dostępna jest tam również ankieta, którą pacjent może wypełnić on-line. Informacje na temat badań można też uzyskać pod numerem telefonu 885 779 988.


#GaszynChallenge - Akcja pomocy dla chorej Zosi„#GaszynChallenge - Akcja pomocy dla chorej Zosi"

Prawie 100 pracowników Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu - lekarze, pielęgniarki, ratownicy, rehabilitanci, pracownicy administracji - wzięło udział w akcji pomocy dla chorej Zosi #GaszynChallenge. 5-cio miesięczna Zosia choruje na rdzeniowy zanik mięśni, akcja jest prowadzona w celu sfinansowania jej leczenia. Nominowani przez Starostę Sandomierskiego Marcina Piwnika podjęliśmy wyzwanie. Pompki i przysiady wykonane dwa razy po 10 💪💪, zbiórka charytatywna z dobrym odzewem, wpłata wykonana. Nominację otrzymali: Sensei Tomasz Ciżyński z Klubem Karate Trójka Sandomierz (oczekuję widowiskowych pompek i przysiadów), Dyrektor Małgorzata Szuba wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 w Sandomierzu, Kierownik Przemysław Kiciński z Sandomierskim Oddziałem Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektor Michał Jedliński wraz ze Szpitalem Powiatowym w Kraśniku. Zapraszamy do pomocy ! Razem możemy więcej ! ❤️ 


Podpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRONOświadczenie Szpitala"

W związku z pojawieniem się na portalach internetowych artykułu, w którym zawarte są konkretne i bardzo poważne zarzuty pod adresem personelu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu dotyczące rzekomych zaniedbań personelu, w tym w szczególności pielęgniarek w postępowaniu z pacjentem, poniżej przedstawiamy nasze stanowisko w tej sprawie.
Po pojawieniu się artykułu w internecie, Dyrekcja Szpitala natychmiast powołała Komisję do zbadania wskazanej sprawy. Przeprowadzone przez Komisję szczegółowe, wewnętrzne postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło stawianych personelowi zarzutów, co więcej w toku prowadzonego przez komisję postępowania pacjent, którego przypadek opisywany był w artykule stanowczo zaprzeczył, że podawane w artykule fakty miały miejsce i złożył stosowne oświadczenie na piśmie. Szpital dysponuje również oświadczeniem pełnomocników pacjenta, w którym zdecydowanie odrzucają oni jakiekolwiek zarzuty pod adresem placówki, a także jej personelu. Z informacji uzyskanych od pacjenta wynika, że autor artykułu nie widział się z pacjentem od kilku miesięcy. Podawane w artykule fakty są więc nieprawdziwe, a zarzuty nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Część portali usunęło już wskazany artykuł, znając stanowisko Komisji.
Obowiązująca nas tajemnica zawodowa oraz respektowanie woli pacjenta nie zezwalają na podanie bardziej szczegółowych informacji, jednak w przypadku pojawienia się dalszych bezpodstawnych oskarżeń wobec Szpitala oraz personelu medycznego, zostaną podjęte stosowne kroki prawne w celu ochrony dobrego imienia Szpitala oraz zatrudnionego w nim personelu.

Dyrekcja SSDŚ


Podpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRONPodpisano umowę na dofinansowanie wymiany windy ze środków PEFRON"

Trzy umowy na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych podpisali z beneficjentami marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczył również członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Pieniądze na realizację tych zadań, będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu otrzymał 190 000,00 zł na przebudowę dźwigu szpitalnego. – W imieniu pacjentów bardzo dziękujemy za to wsparcie. To dla nas duża i bardzo ważna inwestycja. Obecny dźwig ma prawie 40 lat i jest wysłużony, a nowe urządzenie będzie już na miarę XXI wieku – mówił dyrektor szpitala w Sandomierzu Marek Kos. Dzięki inwestycji, której szacunkowa wartość wynosi 380.000,00 zł, zwiększy się dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji świadczonej przez szpital.


Przyszłość Sandomierskiej UrologiiPrzyszłość Sandomierskiej Urologii"

Dnia 02.06.2020 w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu odbyła się konferencja prasowa poświęcona planowanym zmianom, rozwojowi i realizowanych inwestycjach na oddziale urologii. Dyrektor lecznicy dr Marek Kos wspólnie z ordynatorem tego oddziału dr n. med. Piotrem Satławskim przedstawili plan działań, który ma zapewnić pacjentom oddziału opiekę o wyższym standardzie, oraz by wzmocnić proces leczenia. Całość konferencji zarejestrowała telewizja SandomierzTV (oglądaj).


Dofinansowanie dla Laboratorium COVID-19 w Sandomierskim Szpitalu"

Laboratorium Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu uruchomiło pracownię specjalistyczną mającą na celu identyfikację zakażeń koronawirusem. Tym samym zostało wpisane na listę laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia. Uzyskano ponadto umowę na oznaczenie zakażeń SARS-CoV-2 z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aparat GeneXpert IV amerykańskiej firmy Cepheid uzyskał w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie pomyślnie próbę walidacji 100%. Laboratorium SSDŚ w Sandomierzu jest jednym z 5ciu ośrodków w województwie świętokrzyskim mogącym przeprowadzać testy wymazowe.