Z A P R O S Z E N I E

W  piątek 17 lipca 2015 roku  o godz. 18oo na  Zamku Królewskim

w Sandomierzu odbędzie się IX  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„ Medyczne spotkanie na Zamku „

W programie  Konferencji :

- Zaburzenia metaboliczne w otyłości.

- Magnez,  homocysteina  i gluten w autyzmie.

 

P r z e r w a   k a w o w a  + poczęstunek  :

  - Leczenie p/bólowe  i  p/gorączkowe

             - kiedy tylko paracetamol ?

 

Wykładowcy :

- Prof. Artur Mazur / Rzeszów /

- Dr  Jan Józefczuk / Sandomierz  /

- Prof. Andrzej Radzikowski / Warszawa /

                     

                                           Dr n.med. Jan Józefczuk

 

Punkty edukacyjne:  3

INFORMACJA - PRAKTYKI 

Studenci szkół wyższych oraz inni słuchacze w sprawie praktyk
będą przyjmowani w Dziale Kadr w godzinach:

Poniedziałek    07:00 - 10:30
Środa    10:30 - 14:00

Kontakt telefoniczny pod numerem 15 83 30 548 w godzinach jw.

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin Pobierz
- Załącznik nr 1 Pobierz
- Załącznik nr 2 Pobierz

I.
Twórcy niniejszego serwisu internetowego dołożyli wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne ze stanem aktualnym. Potencjalnie błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do naszej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 
II.
Korzystając z niniejszego serwisu internetowego lub przekazując nam dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie swych danych osobowych w sposób nie naruszający jego prywatności. Administrator oświadcza i zapewnia, że podane przez Użytkownika dane osobowe będą przez niego przechowywane i wykorzystywane z należytą starannością zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 
III.
Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rejestracji będą wykorzystywane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn zm.). Dane osobowe, a w szczególności: nazwisko, imię, będą pobierane przez Portal na elektronicznych formularzach.
 
IV.
Administrator ma prawo sporządzać w sposób anonimowy informacje o Użytkowniku, które mogą być przetwarzane i przekazywane w celach statystycznych.
 
V.
Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o sposobie, zakresie, miejscu i celu pobierania i przetwarzania jego danych osobowych, a poprzez zapoznanie się z treścią działu Polityka prywatności, wyraża na to zgodę.
 
VI.
Serwis korzysta z plików cookies.
 • Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad podpisywania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), która zastąpiła ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344). Stanowi ona implementację do prawa polskiego przepisów odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności 2004/18/WE, 2004/17/WE, 89/665/EWG i 92/13/EWG.

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Zamówień udzielać można w ośmiu opisanych w ustawie trybach:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • licytacji elektronicznej,
  przy czym do zastosowania trybów innych niż przetargowe konieczne jest spełnienie opisanych w ustawie przesłanek.

Ponadto pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych), można także zawierać zamówienia na podstawie umów ramowych lub w ramach dynamicznego systemu zakupów.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:

 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania,
 • zasada pierwszeństwa trybów przetargowych.

Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

 • ~odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • ~skargi do sądu.

Jak Prawidłowo Wzywać Pogotowie Ratunkowe?
 
Numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer 112.
 
Po wybraniu nr zgłosi się przeszkolony dyspozytor, który zada kilka NIEZBĘDNYCH pytań.
 
Twój meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów ratunkowych):
 

    CO? - rodzaj wypadku (np. zderzenie się samochodów, upadek z drabiny, utonięcie. atak padaczki, itp.),

    GDZIE? - miejsce wypadku,

    ILE? - liczba poszkodowanych,

    JAK? - stan poszkodowanych,

    CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy,

    KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer telefonu z którego dzwonisz).


 Pamiętaj, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyspieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji poprzez zbędne "potyczki" słowne.


Większość ludzi po pytaniu dyspozytora o nr telefonu, z jakiego dzwoni - podnosi głos i używa niecenzuralnych słów, nie rozumiejąc, że w pewnych przypadkach np., jeżeli zespół nie może znaleźć miejsca wypadku, nr domu itp. dyspozytor zadzwoni do osoby wzywającej po dodatkowe informacje. Gdy istnieją wskazania o dodatkowym niebezpieczeństwie (np. cysterna) - poinformuj o tym.

Pamiętaj!!! Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki !!!

Numery służb ratowniczych:

112 - Pogotowie Ratunkowe

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

112 - telefonując z telefonu komórkowego lub stacjonarnego dodzwaniamy się do najbliższej jednostki Straży Pożarnej lub Policji. Połączenie jest bezpłatne, można je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego nawet bez logowania się do sieci operatora.

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
NIP: 864 - 15 - 77 - 743
KRS: 0000022231
REGON: 00030238500000  (nr 14 cyfrowy szpital:  00030238500048 poradnie: 00030238500055)
NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000014784
Szpital   ul. dr Zygmunta Schinzla 13
27 - 600 Sandomierz

Strona internetowa: www.sand.pl
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skrzynka ePUAP:  /ssdz/SkrytkaESP

Kliknij w wybrany dział, aby odsłonić numery wewnętrzne telefonów.

  Godziny pracy poradni <-- kliknij

   
Rejestracja
 
Gabinet
Poradnia konsultacyjna
-
15 83 30 557    15 83 30 740
Centralna Rejestracja Poradni -  15 83 30 557    
Gruźlicy i Chorób Płuc
-
15 83 30 736
 
15 83 30 715
Poradnia GiChP czynna:
poniedziałek i wtorek od 7:00 do 14:00
czwartek od 10:30 do 18:00
Chirurgii Ogólnej
-
15 83 30 721  
15 83 30 721
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
-
 
 
15 83 30 507
Neonatologiczna
-
15 83 30 728
 
15 83 30 556
Kardiologiczna Dziecięca
-
15 83 30 728
  15 83 30 510
Neurologiczna Dziecięca - 15 83 30 728   15 83 30 510
Nefrologiczna Dziecięca - 15 83 30 728   15 83 30 659
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 
Młodzieży i ich Rodzin
-
15 83 30 728
 
15 83 30 556
Alergologiczna
-
15 83 30 728
 
15 83 30 709
Reumatologiczna
-
15 83 30 740
   
Rehabilitacyjna
-
15 83 30 563
 
15 83 30 668
Neurologiczna (Sobolewski)
-
15 83 30 563
 
15 83 30 711
Neurologiczna (Loch, Łabudzka)
-
15 83 30 563
 
15 83 30 708
Neurologiczna (Wolak)
-
15 83 30 563
 
15 83 30 712
Logopedyczna
-
15 83 30 563
 
15 83 30 677
Nefrologiczna
-
15 83 30 587
   
Hepatologiczna
-
15 83 30 587
   
Diabetologiczna
-
15 83 30 551
 
 
Położniczo - Ginekologiczna
-
15 83 30 679
 
 
Urologiczna
-
15 83 30 530
 
15 83 30 512
 
 
     
Pracownia Endoskopii -
15 83 30 660
   
         
Kardiologiczna
-
15 83 30 716
 
15 83 30 588
Endokrynologiczna i chorób tarczycy
-
15 83 30 748
   
Medycyny Pracy
-
15 83 30 598
   
         
Medycyny Paliatywnej
-
15 83 30 530
 
15 83 30 661
Chirurgii Onkologicznej
-
15 83 30 530
 
15 83 30 661
Zdrowia Psychicznego
-
15 83 30 532
 
15 83 30 555
Zdrowia Psychicznego (Budzyń)
-
 
 
15 83 30 534
Psychologiczna (mgr Malinowska)
-
15 83 30 673
 
 
Psychologiczna (mgr Grzegolec)
-
15 83 30 719
 
 
 
 
 
 
 
Leczenia Uzależnień (mgr Grabowski)
-
15 83 30 731
 
 

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
798 913 661
Poradnia Zdrowia Psychicznego Rejestracja  - 15 83 30 532
Poradnia Zdrowia Psychicznego Gabinet Lekarski - 15 83 30 555
Poradnia Zdrowia Psychicznego Gabinet Lekarski - 15 83 30 534
Ordynator Oddziału Psychiatrii i Detoksykacji                     - 15 83 30 564
Oddział Psychiatrii i Detoksykacji Gabinet Lekarski (Mężczyzn) - 15 83 30 710
Oddział Psychiatrii i Detoksykacji Gabinet Lekarski (Kobiet) - 15 83 30 525
Oddziałowa Oddziału Psychiatrii i Detoksykacji - 15 83 30 583
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Psychiatrii i Detoksykacji - 15 83 30 649
Dział Statystyki i Archiwum Oddz. Psychiatrycznego - 15 83 30 508
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - 15 83 30 591
Ordynator Oddziału Psychiatrii Dziennej - 15 83 30 737 
Gabinet Psychologa Oddziału Psychiatrii Dziennej - 15 83 30 732
Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Psychiatrii Dziennej - 15 83 30 561

 

Telefon Główny
-  
15 83 23 656
Kierownik
-
15 83 30 638
Ekspedycja
-
15 83 23 637

Sklep Zaopatrzenia Ortopedycznego 
-  
 
Salon Medyczny - LIFE 
-  
15 86 47 583
 
-  
697 068 627
Poczta
-
 

ODDZIAŁY SZPITALNE:

Szpitalny Oddział Ratunkowy
- przyjęcia 
- 15 83 30 502
15 83 30 574
    15 64 46 000
15 83 22 222
Obszar segregacji - 15 83 30 509
Kierownik SOR - 15 83 30 632
Pokój Lekarza Zabiegowego - 15 83 30 632
Oddziałowy - 15 83 30 651
Gabinet Zabiegowy - 15 83 30 537
Gabinet Lekarza POZ
(pokój badań)
- 15 83 30 596
Gabinet Lekarza POZ - 15 83 30 738
Gabinet Lekarza SOR - 15 83 30 582
Izba Przyjęć Planowych
/ obszar obserwacyjny
- 15 83 30 639
Izba Przyjęć psychiatryczna - 15 83 30 691
Izba Przyjęć poł.-ginekologiczna - 15 83 30 632
Izba Przyjęć dziecięca - 15 83 30 653
Pielęgniarka POZ (iniekcje) -  692 479 491

Ordynator
   -
15 83 30 605
Z-ca Ordynatora
  -
15 83 30 656
Dyżurka Pielęgniarek II Odcinka 
 -
15 83 30 656
Sekretariat
 -
15 83 30 635
Gabinet Lekarski
 -
15 83 30 635
Gabinet Lekarza Dyżurnego
 -
15 83 30 528
Oddziałowa
 -
15 83 30 663
Dyżurka Pielęgniarek I Odcinka
 -
15 83 30 697

Ordynator 
 - 
15 83 30 516 
Gabinet Lekarski
 -
15 83 30 559
Oddziałowa
 -
15 83 30 533
Dyżurka Pielęgniarek
 -
15 83 30 558
Blok Operacyjny Ortopedii
 -
15 83 30 669
Sekretariat
 -
15 83 30 724

Ordynator                                       
 -
15 83 30 603 
Gabinet Lekarski
 -
15 83 30 625
Sala Kardiologiczna
 - 
15 83 30 640
Oddziałowa i Pacjenci
 -
15 83 30 681
Dyżurka Pielęgniarek
 -
15 83 30 641

Ordynator Ginekologii                      
 - 
15 83 30 630 
Gabinet Lekarski Ginekologia
 -
15 83 30 604
Dyżurka Pielęgniarek Ginekologia
 -
15 83 30 695
Septyk
 -
15 83 30 579
Sekretariat
 -
15 83 30 713
Gabinet Lekarski Położnictwo
 -
15 83 30 634
Oddziałowa
 -
15 83 30 631
Sala Porodowa
 -
15 83 30 631
Dyżurka Pielęgniarek Położnych
 -
15 83 30 642

Ordynator 
 - 
15 83 30 684 
 
 
Gabinet Lekarski                         
 -
15 83 30 547
15 83 30 624
 
 
Sala Kardiologiczna
 -
15 83 30 629
 
 
Oddziałowa
 -
15 83 30 755 
 
 
Dyżurka Pielęgniarek 
 - 
15 83 30 694 
 
 
Pracownia Holtera
i Testy Wysiłkowe dla pacjentów oddziału
 -
15 83 30 755
 
 
 
Pracownia Holtera i Echa serca dla pacjentów ambulatoryjnych  - 15 83 30 545    
Sala Wzmożonego
Nadzoru Kardiologicznego 
 -
15 83 30 688
 
 
Echo Serca dla pacjentów oddziału
 -
15 83 30 531
 
 

Ordynator
-
15 83 30 667
Gabinet Lekarski
-
15 83 30 726
Oddziałowa
-
15 83 30 701
Sala ćwiczeń (fizjoterapeuci) - 15 83 30 750
Dyżurka Pielęgniarek
-
15 83 30 620

Rejestracja - 15 83 30 560
Ordynator
-
15 83 30 667
Gabinet Lekarski
-
15 83 30 726
Sala ćwiczeń (fizjoterapeuci) - 15 83 30 750
Dyżurka Pielęgniarek
-
15 83 30 620

Ordynator                                   
 - 
 15 83 30 600
Gabinet Lekarski
 -
 15 83 30 600 
Oddziałowa
 -
 15 83 30 626
Dyżurka Pielęgniarek
 -
 15 83 30 627

Gabinet Lekarski                        
 - 
 15 83 30 503 
Dyżurka Pielęgniarek
 -
 15 83 30 739
Gabinet Psychologa
 -
 15 83 30 751
Pracownia EEG
 -
 15 83 30 514

Ordynator                                     
 - 
 15 83 30 650 
Gabinet Lekarza Dyżurnego 
 -
 15 83 30 682
Gabinet Psychologa
 -
 15 83 30 682
Gabinet Lekarski
 -
 15 83 30 590
Oddziałowa
 -
 15 83 30 722
Dyżurka Pielęgniarek
 -
 15 83 30 693
Sekretariat
 -
 15 83 30 593
Pracownia EMG
 -
 801 31 75

Ordynator - 15 83 30 597
Gabinet Lekarza Dyżurnego - 15 83 30 554
Sala pooperacyjna - 15 83 30 622
Oddziałowa - 15 83 30 619
Dyżurka Pielęgniarek - 15 83 30 648

Ordynator  
 - 
 15 83 30 542 
Gabinet Lekarski
 -
 15 83 30 654
Dyżurka Pielęgniarek
 -
 15 83 30 647

Ordynator                                  
 - 
 15 83 30 657 
Gabinet Lekarski
 - 
 15 83 30 671
Oddziałowa
 -
 15 83 30 672
Dyżurka Pielęgniarek
 -
 15 83 30 692
Pokój Badań
 - 
 15 83 30 689
Sekretariat
 -
 15 83 30 689
Sala Operacyjna (oddziału)
 -
 15 83 30 599

Gabinet Lekarski                        -   15 83 30 520 
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 683  

Gabinet Lekarski  -   15 83 30 523 
Oddziałowa  -  15 83 30 523
Dyżurka Pielęgniarek                      -  15 83 30 696

Gabinet Lekarski                             -   15 83 30 517 
Instrumentariuszki  -  15 83 30 636
Anestezjolodzy  -  15 83 30 518
Oddziałowa  -  15 83 30 618

Ordynator                                       -   15 83 30 505 
Gabinet Lekarski  -  15 83 30 529
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 578
Oddziałowa  -  15 83 30 519

Ordynator                                       -   15 83 30 753 
Lekarz Dyżurny  -  15 83 30 601
Gabinet Lekarski  -  15 83 30 678
Oddziałowa  -  15 83 30 628
Dyżurka Dzieci Starszych
i Niemowląt 
 -  15 83 30 643
Odcinek Obserwacyjny Zakaźny  -  15 83 30 646

Gabinet Lekarski                                     -   15 83 30 621 
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 645

Ordynator                                              -   15 83 30 652 
Gabinet Lekarski  -  15 83 30 544
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 553

Ordynator                        -   15 83 30 564 
Gabinet Lekarski (Mężczyzn)  -  15 83 30 710
Gabinet Lekarski (Kobiet)  -  15 83 30 525
Oddziałowa  -  15 83 30 583
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 649
Dział Statystyki i Archiwum
Oddz. Psychiatrycznego         
 -  15 83 30 508
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego  -  15 83 30 591

Ordynator                              -   15 83 30 737 
Gabinet Psychologa  -  15 83 30 732
Dyżurka Pielęgniarek  -  15 83 30 561

ZAKŁADY:

Rejestracja  -   15 83 30 560 
Kierownik                              -  15 83 30 687
Rehabilitacja dziecięca  -  15 83 30 589
Masażyści  -  15 83 30 735
Sala Kinzyterapii  -  15 83 30 718
Gabinet Masażu  -  15 83 30 633
Gabinet Hydroterapii  -  15 83 30 568

Kierownik                                -   15 83 30 515     
Rejestracja  -  15 83 30 685    
Punkt Pobrań Laboratoryjnych  -   15 83 30 673    
Pracownia Ogólna  -  15 83 30 690    
Bakteriologia HBS  -  15 83 30 686    
Serologia  -  15 83 30 504
 15 83 30 562
   

Rejestracja RTG, USG, TK, MR  -   15 83 30 527 
Kierownik  -  15 83 30 506
Gabinet Lekarski RTG  -  15 83 30 506
Tomografia Komputerowa                  -   15 83 30 707
Pokój Techników  -   15 83 30 752
Pracownia RTG  -   15 83 30 675
Rezonans Magnetyczny  -  15 83 30 623
Gabinet Lekarski TK - Opisownia  -  15 83 30 749
RTG Stoomatologiczne
i Ambulatoryjne
 -   15 83 30 655
Technik Koordynujący-nadzorujący  -  15 83 30 541

Sekretariat                                    -   15 83 30 569 
Kierownik  -  15 83 30 734
Laborant  -  15 83 30 539

INNE:

Pielęgniarka Naczelna                    -   15 83 30 606 

Pracownia Holtera i Echa serca dla pacjentów ambulatoryjnych - 15 83 30 545

Ordynator - 15 644 58 91
Centrala - 15 644 57 86
Gabinet Lekarski - 15 83 30 680
Pracownia Koronarografii - 15 83 30 725

Kierownik - 15 83 30 602
Ekspedycja - 15 83 30 575
Receptura - 15 83 30 591

Koordynator Salowych        -   15 83 30 521 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych   -   15 83 30 513 

 Centralna Sterylizatornia  -   15 83 30 540 
Kierownik  -  15 83 30 536

Sekretariat Główny -   15 83 30 614
15 83 30 742
   
Sekretariat Główny fax - 15 83 23 575    
Kierownik sekcji administracyjno
-gospodarczej
- 15 83 30 617    
Kierownik Kadr - 15 83 30 549    
Dział Kadr - 15 83 30 612
15 83 30 548
   
Sekcja Płac - 15 83 30 699    
Pełnomocnik Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych - 15 83 30 770    
Pracownik Socjalny - 15 83 30 591    
Radca Prawny - 15 83 30 727    
Ksero - 15 83 30 662    
Główna Księgowa - 15 83 30 729    
Zastępca Gł. Księgowego - 15 83 30 609    
Księgowość, K Z P - 15 83 30 613    
Księgowość - 15 83 30 611    
Inwentaryzacja, Księgowość Materiałowa  - 15 83 30 644    
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych - 15 83 30 674    
Statystyka Medyczna - 15 83 30 610    
Ruch chorych (dokumentacja medyczna) - 15 83 30 538    
Archiwum Zakładowe - 15 83 30 723    
Depozyt - 15 83 30 700    
Portiernia "Brama" - 15 83 30 501    
BHP - 15 83 30 565    
Sekcja Informatyki
i Bezpieczeństwa Informacji
- 15 83 30 666
15 83 30 526
   
Obrona Cywilna - 15 83 30 741    
Inspektor Danych Osobowych - 15 83 30 511    
Zamówienia Publiczne - 15 83 30 594    
Biblioteka - 15 83 30 591    
Magazyn Gospodarczo Medyczny - 15 83 30 698    
Magazyn Techniczny - 15 83 30 572    

Główny energetyk -   15 83 30 571
Kierownik - 15 83 30 658
Dyżurny Elektryk - 15 83 23 584
Dyżurny Hydraulik - 15 83 30 676
Dyżurny Kotłowni - 15 83 30 524
Mistrz Kotłowni - 15 83 30 608
Tlenownia - 15 83 30 676
Wymiennikownia, rozzdzielnia ST2 - 15 83 30 706
Konserwatorzy sprzętu medycznego - 15 83 30 743
Referent ds. sprzętu medycznego - 15 83 30 747
Kuchnia - 15 83 30 570
Kuchnia kierownik - 15 83 30 616
Pralnia - 15 83 30 573

Kierownik - 15 83 30 615
Piętro  I - 15 83 30 702
Piętro   II - 15 83 23 703
Piętro   III - 15 83 30 705
Piętro   IV    - 15 83 30 704

Zarząd - 15 83 30 665

Szpitalny - 15 83 30 586
Cymes - 15 83 30 664
Kuchnia kierownik - 15 83 30 616
Kuchnia dietetyk - 15 83 30 570

Kontakt - 644 60 22

 


 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

Sandomierski szpital oddany został do użytku w 1982 r.

Dysponuje 469  łóżkami szpitalnymi i 14 łożeczkami noworodkowymi oraz 6 inkubatorami na 24 oddziałach. Dodatkowo posiadamy 52 miejsc na oddziałach dziennych.

Hospitalizujemy pacjentów i wykonujemy wysoko specjalistyczne badania: Rezonansu Magnetycznego, Tomografu Komputerowego, hamodynamiczne, USG, RTG, endoskopowe, diagnostyczne laparaskopowe, diagnostyczne kardiologiczne,  zapewniamy szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych. Dla potrzeb diagnostycznych funkcjonuje: Dział Diagnostyczny ( Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Radiologii, Zakład patomorfologii, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia EEG i EMG, Pracownia Endoskopii, Pracownia Spirometrii). Pacjenci mogą korzystać z porad lekarskich w poradniach specjalistycznych.
Oddziały wyposażone są w nowoczesną aparaturę i sprzęt aby świadczyć usługi na wysokim poziomie.
 
Mocną stroną szpitala jest zatrudniona kadra, która stanowi atut szpitala, z poświeceniem realizująca zadania Ochrony Zdrowia.
 

 W szpitalu realizowane są programy:

- pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego
-programy lekowe: Leczenie Łuszczycowego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym (Łzs), Leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów i Młodzieńczego ldiopatycznego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym, Leczenie Spastyczności w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, Leczenie Stwardnienia Rozsianego, Leczenie Dystonii Ogniskowych i Połowicznego Kurczu Twarzy, Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności u Dzieci, leczenie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów o Przebiegu Agresywnym
- pilotażowy program badania kobiet w ciąży w keirunku zakażeń HCV
– promocja karmienia piersią,
- pobieranie materialu z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
– zwalczanie zakażeń wewnątrzszpitalnych,
– zapobieganie odleżynom,
– badanie satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego.

Służby techniczne powołane zostały w celu utrzymania szpitala i jego urządzeń w pełnej sprawności technicznej i gotowości do użytkowania.

Stale modernizują, konserwują, remontują szpital poprawiając jego wizerunek, warunki lokalowe i sanitarne.

Dysponujemy nowoczesną kotłownią w pełni zautomatyzowaną i bezpieczna dla środowiska, stacje uzdatniania wody, dbamy o bezpieczeństwo ppoż. instalując sygnalizację alarmową.

Uruchomiliśmy nowoczesną centralę telefoniczną co pozwoli na sprawniejsze wykonywanie połączeń telefonicznych, zamontowano odbiorniki telewizyjne na oddziałach.

 

 

 

^ Angiograf Innova na Oddziale Kardiologii

 

Inwestujemy w sprzęt i rozwiązania na najwyższym światowym poziomie.